Ångbåt i sjön Anten

Projektnamn: Ångbåt i sjön Anten

Projektägare: Anten kommunikationsmuseum

Syfte: I samverkan mellan bygdens föreningar och företag renovera och iståndsätta en ångbåt byggd 1867 för trafik på sjön Anten. Under projekttiden kommer samarbeten och nätverk byggas med likande verksamhet inom Leaderområdet (elbåten i Sävelången och ångbåten Herbert i Alingsås) kring frågor om säkerhet, bemanning, marknadsföring etc.

Man tror att ångbåten kommer att få stor uppmärksamhet och komplettera befintligt turistutbud samtidigt som det kommer vara ett projekt som knyter redan etablerade verksamheter närmare varandra.

Projektperiod: 2012-02-15 – 2014-06-30

Kontakt: Erik Samuelsson tel: 0709-65 09 80

Artikel i GP 29 mars 2012: http://www.gp.se/nyheter/vastergotland/1.901133-eu-pengar-till-angbat

Artikel i Alingsås Tidning 20 mars 2012: http://www.alingsastidning.se/nyhet_visa.asp?id=9990&sidnamn=ALINGS%C3%85S