Projekt 2007-2013

- Anten – en sagornas sjö

Projektnamn: Anten - en sagornas sjö Projektägare: Föreningen Tornart Syfte: Tanken med projektet är att skapa en plattform som ger kraft att möta nya utmaningar - en zon där krypande tankar lär sig gå, som Tranströmer skriver - för att hitta...

- Bröllop på landet

Projektnamn: Bröllop på landet Projektägare: Föreningen Bröllop på landet Syfte: Paketera och marknadsföra produkter kring konceptet "Bröllop på landet" genom att skapa en gemensam webportal för området, gemensam marknadsföring och en samlad bokn...

- Bygdegården – en kreativ mötesplats

Projektnamn: Bygdegården - en kreativ mötesplats Projektägare: Benareby Aktivitetsförening Syfte: Projektet vill öka mängden aktiviteter som stimulerar fler unga att delta i gemenskapen kring bygdegårdar och hembygdsföreningar. Dessa aktiviteter ska var...

- Bylyckan - för en levande landsbygd

Ägare : Föreningen Hemsjö IF, Alingsås Syfte: Skapa en generationsöverskridande mötesplats för social samvaro och locka till fysisk aktivitet som i sin tur främjar god hälsa och ökad gemenskap för alla boende i Hemsjö och Ingared. Detta genom att u...

- Bättre miljö för ryttare

Bättre miljö för ryttare och den boendenära turismen kring Landvetter samhälle Projektnamn: Bättre miljö för ryttare och den boendenära turismen kring Landvetter samhälle Projektägare: Härryda Kommun Syfte: Projektet handlar bl a om att...

- Centrum för kultur och ekologi i Sjövik

Projektnamn: Centrum för kultur och ekologi i Sjövik Ägare: Föreningen för kultur och ekologi Syfte: Projektets syfte är att göra en förstudie kring konstruktionen av ett ekohus, en trädgårds utformning, hur ett socialt engagemang ska skapas kr...

- Dammsjöås

Projektnamn: Dammsjöås Projektägare: Alingsås Hembygdsförening Syfte: Torpet Dammsjöås ligger ca 6 km utanför Alingsås. Projektet handlar om att bevara ett levande natur- och kulturarv. Detta vill man göra genom att öka tillgängligheten till torpet...

- DO-IT- Insjörikets Ungdomskulturfestival

Projektnamn: DO-IT- Insjörikets Ungdomskulturfestival Projektägare: Nääs Konsthantverk Syfte: Att i samverkan med ungdomar, kulturföreningar, kulturinstitutioner och andra kulturkonstellationer inom samtliga kommuner som ingår i Insjöriket under ...

- Floda-Nääs Sjöpromenad

Projektnamn: Floda-Nääs Sjöpromenad Projektägare: Föreningen Floda Nova Syfte: Projektet syftar till att skapa en gång- och cykelväg som en slinga runt den södra delen av sjön Sävelången som gör att fler boende och besökare till Floda, Öijared och ...

- Flytande evenemang

Projektnamn: Flytande Evenemang Projektägare: Mölndals Roddklubb Syfte: Projektet skall bygga en flytande scen med sittplatser, toaletter, förråd och kajplats. Syftet med scenen är att nå olika målgrupper genom olika typer av evenemang, t ex tea...

- Framtidsveckan i Alingsås

Syftet är att samla så många aktörer som möjligt i omställningsarbetet för en hållbar framtid på landsbygden i kommunen genom att bygga ett nätverk där alla känner att de är välkomna att arbeta för omställningen på sitt sätt. Målet är att genomföra e...

- Förstudie GuTSNa (Guided Tours in the Swedish Nature)

Projektnamn: Förstudie GuTSNa (Guided Tours in the Swedish Nature) Projektägare: Studiefrämjandet Syfte: Målet med denna förstudie är att undersöka förutsättningarna för ett eventuellt kommande större projekt. "GuTSNa" går ut på att skapa en...

- Förstudie om idrottslig samverkan och boende i Gråbo

Projektnamn: Förstudie om idrottslig samverkan och boende i Gråbo Projektägare: Stora Lundby GK Syfte: En studie av möjligheter och intresse av idrottslig samverkan och behov av olika former av ett enkelt boende för besöksnäringen i Lerums kommun...

- Förstudie: Cykelled runt sjön Mjörn

Projektnamn: Förstudie: Cykelled runt sjön Mjörn Projektägare: Alingsås Cykelklubb Syfte: Projektet syftar till att undersöka möjligheten att skapa en komplett cykelled runt sjön Mjörn för att främja ökad turism i området runt Mjörn med t.ex. cyk...

- Greve Gomer

Projektnamn: Greve Gomer - utvecklingsprojekt Loholmen Projektägare: “Partnerskap Loholmen” genom Gräfsnäs Trädgårdsmästeri Syfte: Projekt “Greve Gomer” syftar till att utveckla båtturismen på sjön Anten genom att bland annat knyta ihop ön Loholmen...

- Gunnebo – åter till 1700-talet

Projektnamn: Gunnebo – åter till 1700-talet, etapp 3, internationellt utbyte för att återskapa orangeriet Projektägare: Gunnebo Slott och Trädgårdar Syfte: Målsättningen med projektet är tudelat: att vara ett naturligt skyltfönster för histori...

- Gyllene Hinden

Projektnamn: Gyllene Hinden Projektägare: Fritidsföreningen Form och Bild Syfte: Projektet vill göra Hindås känt inom konst och konstnärsområdet. Projektet syftar till att skapa en mötesplats där konstnärer och konsthantverkare, både nybörjare ...

- Göta Bio – en digital mötesplats

Projektnamn: Göta Bio – en digital mötesplats Projektägare: Götas Vänner Biografförening Syfte : Syftet med projektet är att mötesplatsen Göta Bio i Jonsered skall bevaras och utvecklas. Utan den digitala tekniken kan den 100-åriga bioverksamh...

- Göteborgs Insjörikes konstrunda

Projektnamn: Göteborgs Insjörikes konstrunda Projektägare: ABF Syfte: Etablera en stor Konstrunda med öppna ateljéer som involverar konstnärer och konsthantverkare i Partille, Lerum, Mölndal, Alingsås och Härryda. Visa konst på andra alternati...

- Hindås Skidcenter

Projektnamn: Hindås Skidcenter Projektägare: Hindås Skidklubb Syfte: Genom etablering av en konstsnöanläggning vid elljusspåret i Hindås vill man skapa möjlighet till längdskidåkning med bra kvalitet till gagn för en mycket bred målgrupp i hela regi...

- HittaUT i Härryda

Projektnamn: HittaUT i Härryda Projektägare: Sjövalla FK Syfte: HittaUt är ett friskvårdprojekt i natur och kultur för att fler invånare och besökande under trivsamma former skall lära känna kommunens vackra områden. Projektet skall distribuer...

- Hälsa Naturen

Projektnamn: Hälsa Naturen Projektägare: Rävlanda Samhällsförening Syfte: Den bärande idén är att genom samarbete mellan människor i Rävlanda; föreningar, företag och institutioner, skapa förutsättningar för ett hälsosamt liv. Projektet vill ...

- Hästcentrum - förstudie

Projektnamn: Hästcentrum - förstudie Projektägare: Nääs & Co Syfte: Projektet syftar till att lägga grunden till etableringen av ett häst- och hundcentrum i Sävelångsbygden, genom att genomföra en förstudie av god kvalitet och med robusta da...

- Ingareds blågröna hjärta

Projektnamn:  Ingareds blågröna hjärta Projektägare: Ingareds byalag Syfte: Projektets syfte är att skapa en ny vacker strandnära aktivitetspark - ett Ingareds nya blågröna hjärta - på en för Ingaredsbor och besökare central strandnära plats. Med pa...

- Jonsereds Amfiteater

Projektnamn: Jonsereds Amfiteater Projektägare: Kulturföreningen Kultur Ella Syfte: Projekt ”Jonsereds Amfiteater” vill under en 1 ½ år uppföra och bygga upp en verksamhet kring en Amfiteater i Jonsered. I projektet ingår såväl byggandet som nyttjan...

- Jonsereds Skattkammare

Projektnamn: Jonsereds Skattkammare Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan Göteborgsregionen Sydost Syfte: Studieförbundet Vuxenskolan med samarbetspartners vill skapa ett unikt pedagogiskt besökscentrum för skola och allmänhet, riktat till h...

- Kulturstigen

Projektnamn: Kulturstigen Projektägare: Partille kommun Syfte: Projektidén är att tillgängliggöra och rusta upp en kulturstig som binder samman LEADER projekten Levande Lexby samt Vision Jonsered. Kulturstigen ska knyta samman det gamla bond...

- Levande Hindås

Projektnamn: Levande Hindås Aktivitetscafé Projektägare: K-Kraft utbildningscenter Syfte: Idén är att tillsammans med ett antal samarbetspartners bygga upp ett aktivitetscafé där olika grupper kan mötas på ett naturligt sätt och där man skall anor...

- Levande Lexby

Projektnamn: Levande Lexby Projektägare: Partille Hembygdsförening Syfte: Projekt "Levande Lexby"syftar till att utveckla området kring Lexby by och fägata som besöks- och turistmål med fokus på den lokala kulturhistorien och miljön. Området ska med ...

- Livsstil

Projektnamn: Livsstils- och beteendeförändringsprogram för barn med övervikt Projektägare: Landvetter Sjukgymnastik och Friskvård Hälsans Hus AB Syfte: Projektet syftar till att skapa ett program för att hjälpa barn och ungdomar med överviktsproblem. Det långs...

- Lokala planer i Göteborgsregionen

Projektnamn: Lokala planer i Göteborgsregionen Projektägare: Göteborgsregionens Länsbygderåd Syfte: Länsbygderådet i Göteborgsregionen söker medel för att göra en förstudie som skall undersöka intresset för lokala utvecklingsplaner i Göteborgs I...

- M2012 (Miljömål 2012 Gräfsnäs Slottspark)

Projektnamn: M2012 (Miljömål 2012 Gräfsnäs Slottspark) Projektägare: Gräfsnäsparken Syfte: Primärt syftar projektet till att utveckla miljöarbetet för alla de aktörer som verkar i Gräfsnäs slottspark. Man vill bryta ner nationella, regionala oc...

- Mat för alla

Projektnamn: Mat för alla Projektägare: Partille kommun Syfte: Projekt Mat för alla ska utöka Lexbyområdets odlingsareal för närproducerat samt få igång ett nyföretagande där odling/mat står i fokus. Vidare vill man visa att en köksenhet kan stärka f...

- Mat- och Trädgårdsrundan

Projektnamn: Mat- och Trädgårdsrundan Ägare: Göteborgs Insjörike Syfte: Idén handlar om att knyta samman och marknadsföra våra trädgårdsanläggningar och privatträdgårdar för att visa upp under specifika helger för allmänheten. Även odling/när...

- Mjörnprojektet

Projektnamn: Mjörnprojektet Projektägare: Föreningen Republiken Risön Syfte: Projektet är en förstudie som syftar till att undersöka utvecklingsmöjligheterna inom besöksnäringen på och kring sjön Mjörn. Projektet skall genom kontakt med förening...

- MUG Mobilisering unga i Gräfsnäs

Projektnamn: MUG Mobilisering unga i Gräfsnäs Projektägare: Gräfsnäsparken Syfte: Projektet vill genomföra olika riktade aktiviteter för en yngre målgrupp för att få fler personer engagerade i Gräfsnäsparken. Man kommer att vid två tillfällen a...

- Natur- och kulturevenemang runt våra vandringsleder

Projektnamn: Natur- och kulturevenemang runt våra vandringsleder Projektägare: Lerums kommun Syfte: Idén är att lyfta fram och tillgängliggöra redan befintliga vandringsleder i Lerums kommun genom att skapa olika natur- och kulturevenemang kring...

- Naturturism inom Göteborgs insjörike

Projektnamn: Naturturism inom Göteborgs insjörike Projektägare: Lerums kommun Syfte: Syftet med projektet är att kartlägga samt paketera naturaktiviteter med boende och mat inom kommunerna Lerum, Härryda och Partille på ett långsiktigt och hållbar...

- Nääs arena

Projektnamn: Nääs Arena Projektägare: Nääs Konsthantverk Syfte: Projektet syftar till att utveckla kulturlivet samt höja attraktionsvärdet för besökare till Nääs Slottsområde. Projektet kommer att arrangera kulturhändelser och symposier i samarbete ...

- Omställning Göteborgs Insjörike - Mat och Odling

Projektnamn: Omställning Göteborgs Insjörike - Mat och Odling Projektägare: Studiefrämjandet Syfte: Projektet avser att förbättra förutsättningarna för ekologisk odling och ekologisk livsmedelsproduktion, att öka kunskapen om ekologisk odling och...

- Pilgrims-vandringsled Lödöse-Essunga

Projektnamn: Pilgrims-vandringsled Lödöse-Essunga Projektägare: Samarbetsprojekt mellan Leader Göta Älv och Leader Göteborgs Insjörike Syfte: Projektidén för det här projektet är att fortsätta utbyggnaden av pilgrims/vandringsleden mellan Lödöse och ...

- Potatisleden

Projektnamn: Potatisleden Projektägare: Svenska Turistföreningen Alingsåskretsen Syfte: Att få en uppmärkt led som knyter ihop många små rundor och kulturområden. Leden passerar genom blandad terräng, genom odlad skog, lövskog, gamla beteshaga...

- Retrovägen

Projektnamn: Retrovägen Ägare : Essunga kommun Syfte: (a) Att förstärka och utveckla retrokonceptet längs väg 190 mellan Ytterstad och Glossbo. Det kommer i sin tur att bli en del av hela sträckan den sk Retrovägen från Angered till Hällekis...

- RUDEC

Projektnamn: RUDEC  - Rural-Urban Development and Cooperation Projektägare: Göteborgs Insjörike Syfte: Projektet är ett samverkansprojekt mellan två Leader-områden: Göteborgs Insjörike och Upplandsbygd. Men även andra ”storstadsnära Leader-områden” kommer att bjud...

- Råda Park och Trädgård

Projektnamn: Råda Park och Trädgård Projektägare: Härryda kommun Syfte: Genom att utveckla Råda park och trädgård och höja attraktionskraften skall man locka besökare, förbättra människors hälsa och kunskaper på olika områden samt tillgängliggöra...

- Rådasjön runt

Projektnamn: Rådasjön runt Projektägare: Gunnebo Slott och trädgårdar AB Syfte: Projektidén är att levandegöra och tillgängliggöra området kring Rådasjön som ligger i Härryda och Mölndals kommuner. Detta ska göras genom att: Tillgängliggöra = Fysiska insats...

- Samverkan Sävelången

Projektnamn: Samverkan Sävelången Projektägare: Föreningen Floda Nova Syfte: På sjön Sävelången fanns redan i slutet av 1800-talet “turistturer” med ångbåten s/s Säfvelången. Idag finns varken båt i kommersiell trafik, lämpliga bryggor eller båt...

- Strandpromenad vid Stensjön

Projektnamn: Strandpromenad vid Stensjön Projektägare: Gunnebo Slott och Trädgårdar Syfte: Syftet är att framhäva ett större gemensamt kulturområde och knyta två enskilda platser till varandra med hjälp av en promenadled, lockande rastplatser och at...

- Strandpromenaden Björboholm

Projektnamn: Strandpromenaden Björboholm Projektägare: Föreningen Mjörn Syfte: Upprusta den kultur- och naturhistoriskt intressanta Strandpromenaden vid Björbo Huvde i Björboholm och återuppbygga den gamla ångbåtsbryggan vid Strandpromenaden. Syftet ä...

- Tidernas Tollered

Projektnamn: Tidernas Tollered Projektägare: Team Tollered Syfte: "Tidernas Tollered" är ett projekt som syftar till att bevara och levandegöra den fantastiska historien om ett svenskt brukssamhälles förändring genom fyra århundraden. Projektet ska lo...

- Upplev Härryda

Projektnamn: Upplev Härryda Projektägare: Föreningen Besöksnäringens främjande i Härryda Syfte: Projektets idé är att föreningen Besöksnäringens främjande i Härryda, som är öppen för alla som är intresserade av att utveckla besöksnäringen i kommunen, ska kar...

- Upplev Sjövik/Östad

Projektnamn: Upplev Sjövik/Östad Projektägare: Föreningen Sjövik Syfte: Projektet vill skapa ett nätverk som tillsammans verkar för att lyfta fram Sjövik/Östads natur- och kulturhistoriska värden för lokalbefolkningen och göra orten känd för be...

- Vildmarksleden – Upplevelse, Äventyr, Rekreation och tävling

Projektnamn: Vildmarksleden – Upplevelse, Äventyr, Rekreation och tävling Projektägare: Hindås Kommunalförening Syfte: Att återskapa Vildmarksleden så att den kan användas som en långsiktig plattform för utveckling av besöksnäring i Hindås och ...

- Vision Jonsered

Projektnamn: Vision Jonsered Projektägare: Partille kommun Syfte: Projektet syftar till att göra Jonsered till en levande mötesplats för ideella, kommersiella och offentliga verksamheter som tillsammans målmedvetet satsar på att utveckla besöksnäringen och des...

- Vår historia berättar

Projektnamn:  Vår historia berättar Projektägare: Lerums kommun Syfte: Projektidén är att lyfta fram, tydliggöra samt att marknadsföra ett antal olika historiska platser/besöksmål inom Göteborgs Insjörike. Detta skall göras genom en gemensam ...

- Ångbåt i sjön Anten

Projektnamn: Ångbåt i sjön Anten Projektägare: Anten kommunikationsmuseum Syfte: I samverkan mellan bygdens föreningar och företag renovera och iståndsätta en ångbåt byggd 1867 för trafik på sjön Anten. Under projekttiden kommer samarbeten och nätverk ...

Projekt - sortering NAMN

  - Anten – en sagornas sjö - Bröllop på landet - Bygdegården – en kreativ mötesplats - Bylyckan - för en levande landsbygd - Bättre miljö för ryttare och den boendenära turismen kring Landvetter samhälle - Centrum för ku...

Projekt - sortering ÄGARE

ÄGARE: NAMN: ”Partnerskap Loholmen” genom Gräfsnäs Trädgårdsmästeri - Greve Gomer ABF - Göteborgs Insjörikes konstrunda Alingsås Cykelklubb - Förstudie: Cykelled runt sjön Mjörn Alingsås He...