Leader 20 år

1996 var året då arbetet med Leader introducerades i Sverige. Leadermetoden var en ny bekantskap efter EU-inträdet. Skulle det fungera att beslutsfattande över stora summor offentliga pengar lämnades över till det lokala samhället? Med facit i hand är svaret är ett tydligt – Ja. Leader har engagerat, skapat jobb, fått människor att växa och varit till nytta för svensk landsbygd.