LAG – programperiod 2007-2013

Beslut om projekt tas av LAG (Local Action Group). I LAG sitter representanter från vårt geografiska område. Gruppen träffas cirka fyra gånger per år. Två gånger på våren och två på hösten.

LAG Göteborgs Insjörike består av representanter från den ideella, privata och offentliga sektorn.

LAGs arbete leds av ordförande Eva Carlsson.

Ideell:

 • Härryda – vakant
 • Alingsås – vakant
 • Partille – vakant
 • Mölndal – Ida Johansson, Mölndals Roddklubb
 • Lerum – Marie F Nilsson, IK Baltichov

Näringsliv:

 • Härryda – vakant
 • Alingsås – Fredrik van den Broek, Composite Alingsås
 • Partille – Catrin Emanuelsson, SEB
 • Mölndal – Leif Norberg, Future Thinkers AB
 • Lerum – Jaana Kollberg, Make a difference

Offentlig:

 • Härryda – Annette Eiserman-Wikström / Ing-Marie Samuelsson, KS ordf / KF
 • Alingsås – Eva Mattsson-Hill / Monica Gustavsson, ledamöter KS
 • Partille – Eva Carlsson / Stefan Svensson, KS vice ordf / KS ordf
 • Mölndal – Bengt Möndell / Pia Solefors, ledamot KS / Turistansvarig
 • Lerum – Roland Almquist / Åsa Bruto, ledamöter KF

Tematisk:

 • Ungdom – Victor Sollerhed / Daniel Wirdehäll, IT föreningen Big Network
 • Integration – vakant
 • Länsbygderåd – Holger Andersson, Hela Sverige ska leva, Göteborgsregionen
 • Folkbildning – vakant
 • Företagsutveckling – vakant
 • Besöksnäring, upplevelser, rekreation – vakant