Medlemskap

Medlemskap i Leader Göteborgs Insjörike

Du som privatperson, din förening, ditt företag eller någon annan organisation som du företräder kan ansöka om medlemskap i Leader Göteborgs Insjörike. Medlemsavgiften är 100 kronor för både privatpersoner och för juridiska personer – alltså föreningar och företag. Medlemsavgiften faktureras årsvis. Varje medlem har en röst.

För att ansöka om medlemskap skickar du dina uppgifter till Lena Tillgren.

Leader Göteborgs Insjörikes styrelse beslutar om inträde i föreningen.