Kalender

Vårt nästa beslutsmöte är den 2 december.
Deadline för ansökan är den 30 oktober. Ansökan måste då vara helt komplett för att tas upp för beslut.
Vi har endast medel kvar i Landsbygdsfonden.
OBS! Kontakta alltid Leader-kontoret innan ni skriver er ansökan.


Inga Evenemang