Kalender

Vårt nästa beslutsmöte är den 18 maj.
Deadline för ansökan är den 6 april. Ansökan måste då vara helt komplett för att tas upp för beslut.
OBS! Kontakta alltid Leader-kontoret innan ni skriver er ansökan.


Inga Evenemang