Kalender

Vårt nästa beslutsmöte är den 10 mars.
Deadline för ansökan är den 29 januari. Ansökan måste då vara helt komplett för att tas upp för beslut.
OBS! Kontakta alltid Leader-kontoret innan ni skriver er ansökan.


Inga Evenemang