Kalender

Som läget ser ut nu och om det inte blir nya direktiv från Jordbruksverket så blir resterande ansökningstillfällen för denna programperiod enligt nedan:

  • Deadline för ansökan 22 april (beslut 25 maj)
  • Deadline för ansökan 12 juni (beslut i början av september. Datum ej klart. Meddelas här senare under våren.)

Vid datum för deadline måste ansökan om stöd vara helt komplett för att komma upp till beslut på styrelsemötet.

OBS! Kontakta alltid Leader-kontoret för ett möte innan ni skriver er ansökan.


Inga Evenemang