Utveckla Wendelsbergs friluftsområde/ Stadspark i Mölnlycke

Projektnamn: Utveckla Wendelsbergs friluftsområde/ “Stadspark” i Mölnlycke
Projektägare: Härryda kommun

Syfte: Projektet syftar till att tillgängliggöra och utveckla ett rekreationsområde på 50–55 hektar i centrala Mölnlycke. Drygt 2/3 av de 50/55 hektaren är igenväxt, ett område som för närvarande besöks av ett fåtal men med en stor potential.

Satsningen sker tillsammans med medborgarna (de har lämnat in cirka 300 synpunkter i en medborgardialog), sex lokala frilufts- och idrottsföreningar, en folkhögskola och två fastighetsbolag.

Projektet innebär bland annat att man iordningställer:

 • En 1–1,5 kilometer anpassad promenadstig
 • tydliga entréer som bjuder in från söder, väst och norr
 • Markerade vandringsstigar
 • Minst ett vindskydd
 • En torrtoa
 • Ett utegym
 • Två iordningställda utsiktsplatser
 • Informationstavlor
 • Informationsskyltar vid jättegrytorna
 • Namnskyltar vid dammarna
 • Informationstavlor vid jättegrytorna
 • En grillplats (tillgänglighetsanpassad)
 • P-plats (tillgänglighetsanpassad)
 • 1 frisbeegolfbana
 • 10–15 parkbänkar
 • och ett område som inbjuder till naturlek

För mer information om projektet så går det bra att kontakta Gustav Cruce på telefon 0766-49 44 05.