Upplevelseområde Kvarnabo-Gräfsnäs

Projektnamn: Upplevelseområde Kvarnabo-Gräfsnäs
Projektägare
: Gräfsnäsparken

Syfte: Skapa nya produkter och samverkanslösningar genom att använda och utveckla befintliga resurser med temat kommunikation. Genom området finns fyra historiskt viktiga kommunikationsstråk, handelsvägen Lödöse-Skara (vandringsled), landsväg 190 “Retrovägen”, järnvägen Anten-Gräfsnäs Järnväg (“Västgötabanan”) och sjövägen (ångbåt). Genom informations- och marknadsföringsinsatser kombinerat med boende i konceptet “Hotällt” kommer paketering och säljbara produkter att erbjudas.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta Erik Samuelsson, föreningen Gräfsnäsparken på telefon 0709- 65 09 80