Träffpunkt Turism

Projektnamn: Träffpunkt Turism
Projektägare: Göteborgs Insjörike

Syfte: Projektet är ett samverkansprojekt mellan några geografiska områden i Danmark och Sverige kring natur- och kulturturism. Syftet är att tillsammans utveckla och stärka kultur- och naturturismen i våra respektive områden genom samarbete och erfarenhetsutbyte.

Det är svårt att hitta till mindre, genuina sevärdheter, både för lokalbefolkningen och för turister. Detta trots en ökad önskan från turister att se de mer ”äkta” platserna.

Samarbetet är mellan fyra områden i Danmark och Sverige som har båtförbindelse med varandra. Dessa områden samt färjebolaget (Stena Line) som trafikerar sträckorna gör en gemensam satsning på att utveckla och marknadsföra natur- och kulturturismen i våra respektive områden.

Projektet innehåller bl a:

(a) Erfarenhetsbyte (exakt hur kommer att ske i dialog med berörda partners)
(b) Studiebesök
(c) Marknadsföring och kunskapsspridning
(d) Två nätverksträffar för företag och föreningar verksamma inom kultur- och naturturism.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta Kristian Gade Andersen på telefon 0721-602 843.