Tillväxt Göteborgs Insjörike

Projektnamn: Tillväxt Göteborgs Insjörike

Projektägare: Lerums kommun

Syfte: Kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum och Partille vill tillsammans med företag och föreningsliv arbeta för att förbättra besöksnäringen i kommunernas gemensamma geografiska område.

Projektet vill bland annat arbeta med kompetensutveckling, paketering och ett ökat nätverksbyggande. Projektet syftar framförallt till att stärka och utveckla aktörer inom besöksnäringen för att de bättre ska kunna möta framtidens besökare.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta Maria Jerenvik, näringslivsutvecklare på Lerums kommun, på telefon: 0302-52 15 21