Tillväxt Göteborgs Insjörike

Projektnamn: Tillväxt Göteborgs Insjörike
Projektägare
: Härryda kommun

Syfte: Kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum och Partille vill tillsammans med företag och föreningsliv arbeta för att förbättra besöksnäringen i kommunernas gemensamma geografiska område.

Projektet vill bl a arbeta med kompetensutveckling, paketering och ett ökat nätverksbyggande. Projektet syftar framförallt till att stärka och utveckla aktörer inom besöksnäringen för att de bättre ska kunna möta framtidens besökare.

Fokus för projektet kommer att ligga på vissa turismområden. Exempelvis: ”Mat och dryck”, ”Natur”, ”Trädgård” samt ”Uppleva och Bo”, men dessa områden fastställs först efter en kartläggning i början av projekttiden. Målet är bl a att ta fram 10-12 besökspaket som ska vara ”Sverigemogna*” eller Nordenmogna*”.

* Sverige-Norden-Världenmogna paket är en vedertagen benämning som Turistrådet Västsverige använder sig av i sitt arbete med att paketera upplevelser och besöksmål. Det betyder helt enkelt att man som är aktör är förberedd att ta emot besökare på dessa olika nivåer eftersom det kräver olika typer av kunskap och information.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta Näringslivsenheten, Härryda kommun på telefon 031-724 61 00.