Rävlanda Trädgård

Projektnamn: Rävlanda Trädgård
Projektägare
: Härryda kommun

Syfte: Syftet med Rävlanda trädgård är att skapa en trädgård och därmed en mötesplats för befintliga och nya kommuninvånare. En plats för umgänge och kunskapsinhämtning mellan generationer och olika kulturer samt en plats för odling, lek, vila och umgänge. På sikt är förhoppningen också att det skall bli ett attraktivt besöksmål även för personer utanför kommunen. Tanken är att trädgården kommer att utgöra ett välkomnande inslag för de boende och de kringliggande verksamheterna. Trädgården kommer att ligga i anslutning till en grundskola, planerad förskola, församlingshem och gruppboende samt i nära anslutning till Rävlanda kyrka, en föreningsgård och hembygdsgården.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta Annika Gry, verksamhetschef inom folkhälsa, Härryda kommun, telefon 031-724 63 37