Pärlor i Göteborgs Insjörike

Projektnamn: Pärlor i Göteborgs Insjörike
Projektägare
: Leader Göteborgs Insjörike

Syfte: Projektet syftar till att lyfta fram besöksmål i de fyra kommunerna (Lerum, Alingsås, Partille och Härryda) som har med kultur, historia och natur att göra. Syftet är också att lyfta fram vandringsleder som finns i de fyra kommunerna. Detta skall synliggöras genom en illustrerad karta som även innehåller text som beskriver platserna och naturlederna.

Utöver detta så kommer varje objekt och naturled att få en informationsskylt som berättar om platsen. Projektet kommer även att ha en mobilanpassad hemsida.

Projektet syftar delvis också till att få igång aktiviteter och evenemang kring platserna och vandringslederna. Det kan röra sig om aktiviteter riktade till både privatpersoner och företag.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta projektledare Kristian Gade Andersen, telefon 0721-60 28 43