Pärlor 2.0

Projektnamn: Pärlor 2.0
Projektägare: Leader Göteborgs Insjörike
Syfte: Pärlor 2.0 är en utökning av projektet Pärlor i Göteborgs Insjörike (se www.parlorigoteborgsinsjorike.se) I projektet Pärlor i Göteborgs Insjörike identifierade vi och lyfte fram några gömda och ibland glömda ”Pärlor” i vårt område. I Pärlor 2.0 vill vi arbeta med att ytterligare tillgängliggöra dessa och andra intressanta platser för att ytterligare förstärka det fantastiska natur- och kulturarv som vi har inpå knuten. Genom allt från röjning av sly, utmärkning och skyltning, aktiviteter och inte minst marknadsföring och digital media vill vi uppmuntra till att mer människor i alla åldrar hittar ut i naturen och får ta del av dessa kultur- och naturpärlor. Genom olika insatser under programperioden vill vi genom samverkan både inom och utom området stärka attraktionskraften för vårt egna område och locka till oss besökare från andra delar av världen för att uppleva allt som bjuds här.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta projektledare Kristian Gade Andersen på telefon 0721-602 843.