Östad Kyrkopark och Torins Trädgård

Projektnamn: Östad Kyrkopark och Torins Trädgård
Projektägare: Stora Lundby Östad pastorat

Syfte: Genom att anlägga en trädgård, återskapa en park och bygga ett växthus vill man skapa en trygg och intressant mötesplats för både gamla och nya Sjöviksbor.

Dessutom vill man tillgängliggöra naturen genom t ex att pilgrimsleden – som går från parken till skolstigen – röjs upp, breddas, görs ljusare och förses med fler sittplatser.

Utöver detta vill man även skapa utkiksplatser och bygga vindskydd. Skyltar med natur och kulturinfo kommer att placeras ut på lämpliga ställen.

Projektet skall också arrangera aktiviteter på området i form av bl a föreläsningar och visningar av park och trädgård.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta projektledare Martin Dahl på telefon 031- 44 20 20.