Odling och gröna miljöer för hälsa 

Projektnamn: Odling och gröna miljöer för hälsa 
Projektägare: Härryda kommun

Syfte: Projektet handlar om att skapa ett hållbart koncept kring trädgård och odling på äldreboenden och på daglig verksamhet inom funktionshinder. Förutom utomhusodling kommer projektet att undersöka och utvärdera system för odling och gröna miljöer inomhus för användning på äldreboenden.

Erfarenheterna från projektet kommer att sammanställas i en manual för hur odling kan ske inom vården och omsorgen. Manualen kommer bl a innehålla exempel på aktiviteter, ritningar och modeller för hur inom- och utomhusodlingar kan skapas, anläggas och skötas.

Projektet kommer att drivas som ett samarbete mellan en mängd olika aktörer, däribland Härryda kommun, Hvits trädgård, svenska demensföreningen samt Lerums kommun.

Utvärdering av hälsa och välmående hos de boende kommer att ske före och efter aktiviteterna.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta Rebecka Malmberg på telefon 031-724 65 26.