Nolbygårds Matmarknad

Projektnamn: Nolbygårds Matmarknad
Projektägare: Hus till Hus byggnadsvård & återbruk i Alingsås

Syfte: Syftet är att få fler människor att våga producera livsmedel för en lokal marknad genom att etablera en lättillgänglig marknadsplats på Nolby Gård utanför Alingsås.

Privatpersoner som vågar sälja en del av sitt överskott ska stimuleras till att våga starta företag för produktion. Fler människor får också tillgång till lokalproducerad mat och en direktkontakt med producenten. Fler kontakter mellan stadens konsumenter och människor som producerar på landsbygden kan öka förståelsen för producenternas villkor och möjligheter. Marknaden ska ha öppet varje lördag klockan 10–14 från och med veckan innan midsommar fram till slutet av september.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta projektledare Ylva Lundin på telefon 0709-45 33 33