Naturlekplats i Partille

Projektnamn: Naturlekplats i Partille

Projektägare: Partille kommun

Syfte: Projektet syftar till att etablera en naturlekplats i Partille.
Naturlekplatsen ska ligga i närheten av höghusen vid Oluff Nilssons väg. En satsning på närmiljön i form av en naturlekplats har potential att öka den sociala hållbarheten i området såväl som att skapa en mötesplats i kommunen där möten kommuninvånare emellan främjas. Naturlekplatsen är tänkt att utmana och inspirera barn till att leka och lära sig mer om skogen och dess värden. Den ska skapa utrymme till fantasi och motorisk utveckling. Samtliga 12 lekredskap som planeras skapas utifrån massivt trä och andra naturmaterial, där några träd kan avverkas på den aktuella platsen och övriga hämtas från en pågående exploatering inom kommunen. Träslagen är i huvudsak ek och tall, och ytan där lekplatsen planeras uppskattas till ett hektar. Projektet initierades på en workshop tillsammans med lokala föreningar, organisationer, politiker och tjänstemän. Fastighetsägarna i området såväl som ett flertal föreningar/organisationer är delaktiga i projektets utförande eller finansiering.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta Sigbritt Andreasson Folkhälsoutvecklare, Partille kommun på telefon 0761-03 22 02.