Nääs för Alla

Projektnamn: Nääs för Alla
Projektägare: Nääs Konsthantverk
Syfte: Syftet är att etablera en återkommande körfestival på Nääs Slottsområde.

Under projekttiden skall man genomföra tre körfestivaler på området. Körer från både när och fjärran skall bjudas in till att uppträda under två dagar på olika platser på Nääs området.

Projektet vill även få liv i området under vintertid och därför vill man också etablera en utomhuskonstutställning, så kallad, Land Art, i Slottsparken.

Det långsiktiga målet med projektet är att öka antalet besökare till Nääs Slottsområde.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta projektledare Mats Jansson, Nääs Konsthantverk på telefon 0735-35 28 57