Mötesplats Stora Mellby

Projektnamn: Mötesplats Stora Mellby

Projektägare: Stora Mellby Sportklubb

Syfte: Projektet syftar till att skapa anläggningen “Mötesplats Stora Mellby”. Anläggningen
skall utformas för spontana aktiviteter utomhus för lek och idrott i lag eller individuellt,
oavsett väderlek och årstid, liksom för att kunna rymma konserter, marknader eller andra
lokala arrangemang.

En öppen anläggning som blir en naturlig mötesplats för alla i Bjärke såväl sommar som
vinter. Den kommer bestå av

  • konstgräs på en yta om 50×30 m. På detta konstgräs ställs en ishockeysarg och spolas is
    vintertid
  • ett tak med belysning som skyddar området mot regn, snö och löv, för att öka
    utnyttjandetiden samt för att underlätta drift och underhåll av anläggningen
  • relevanta redskap.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta Sten-Åke Gustafsson, Stora
Mellby Sportklubb, på telefon: 0705-12 88 49