Livskraftigt Näringsliv

Projektnamn: Livskraftigt Näringsliv

Projektägare: Lerums Centrumförening

Syfte: Syftet med satsningen är att utveckla och stärka företag i Lerum, Alingsås och Partille genom utbildningar, föreläsningar, workshops, studiebesök, konceptutveckling och nätverksträffar. Projektet vill arbeta för att företagen skall bli livskraftiga igen genom att ge dem energi och inspiration – speciellt nu under Covid-19. För detta ändamål skall man bland annat skapa och utveckla nya nätverk och en affärsskola. Affärsskolan skall täcka ämnesområden som hållbar utveckling, försäljning, kundbemötande, skyltning, marknadsföring, sociala medier och e-handel. Projektet skall också arbeta med producenter och nya entreprenörer inom odling och lokalproducerat. Man vill till exempel genom projektet underlätta för aktörer att skapa odlingsplatser och försäljningsställen.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta projektledare Marianne Sörling, Lerums Centrumförening på telefon 0701- 47 92 01