Jonsered – en plats att upptäcka och mötas i

Projektnamn: Jonsered – en plats att upptäcka och mötas i

Projektägare: Partille Pastorat

Syfte: Svenska kyrkan i Partille och Jonsereds hembygdsförening vill genom projektet ”Jonsered – en plats att upptäcka och mötas i” bidra till att fler får upptäcka och uppleva Jonsered. Detta vill man göra genom att skylta upp vid fabriksfastigheter, olika miljöer på fabriksområdet och andra fastigheter och platser av intresse runt om i Jonsered. Genom skyltarna får besökaren berättat för sig historien om dessa byggnader och dess verksamhet. Vidare vill man kring Jonsereds kyrka skapa en mötesplats för gemenskap, aktivitet och reflektion. Man vill göra detta genom att skapa olika ”rum” på de grönytor som finns runt kyrkan. Två ytor/rum med odlingslotter och pallkragar. Den ena ytan är tänkt för Jonseredsbor (eller andra intresserade) och den andra ytan för barnverksamheter, både kyrkans egna men även andra föreningar och skolor. Ett annat rum är ett kombinerat grönt rum med utegym där dessa redskap blir en naturlig del av rummet. Ytterligare ett rum är en samlingsplats med eldstad. Här finns också utrymme för biodling, en jordfabrik och redskapsbodar. En äng bevaras för spring, lek och picknick i det gröna.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta diakon Annicka Plos på telefon 031-340 42 44