Hindås dåtid och framtid

Projektnamn: Hindås dåtid och framtid
Sökande: Bygdegårdsföreningen Hindås station
Syfte: Projektet syftar till att utveckla Hindås och Hindås station som besöksmål genom att bevara kulturarvsberättelser från Hindås för framtiden så att dessa blir publika och säljbara.
Projektet skall bl a arbeta med att:

  • visualisera historik genom insamlat bild- och filmmaterial. Samla och vidareutveckla historien kring ett flertal kulturplatser med hjälp av ny digital teknik så att besökare själva kan välja när de vill ta del av berättelserna.
  • sätta ihop olika tematiska erbjudanden kopplat till natur-kultur och idrottshistoria och som i en förlängning blir delar i större besökspaket i samverkan med bland annat leaderprojektet ”Tillväxt Göteborgs Insjörike”.
  • tillverka en illustrerad tvåspråkig guide med karta som tillgängliggör nya promenadstigar och kulturarv.
  • utveckla en flerspråkig webbportal.
  • skapa en tidslinje över olika epoker i Hindås historia på en stor publik informationsskylt.
  • skapa ett upplevelserum i autentisk miljö på Hindås station med ny teknik som möjliggör kunskapsöverföring genom visuella och virtuella historiska presentationer, bild- och filmvisningar.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta Mette Waldrop, samordnare Hindås station på telefon 0708-303 150.