Händelser vid Gotaleden

Projektnamn: Händelser vid Gotaleden
Projektägare: Nääs Konsthantverk

Syfte: Projektet syftar till att öka Gotaledens attraktion som besöksmål genom att addera kultur och konstupplevelser utmed vandringsleden.
Nääs Konsthantverk skall tillsammans med olika kulturaktörer samt de tre kommunerna Partille, Alingsås och Lerum skapa kulturhändelser utmed vandringsleden Gotaleden. Kulturhändelserna kommer att ske på två platser i vardera kommun vid två tillfällen – alltså sammanlagt 12 händelser under projektets gång. Platserna väljs ut tillsammans med medverkande aktörer. En kulturhändelse kan variera i omfång. Någon händelse kan vara under en helg, en annan pågå en längre tid och en tredje under en dag. Man tänker sig ett brett anslag gällande händelserna. Det kan vara en skolklass som medverkar vid något tillfälle, en etablerad konstnär som visar sina alster vid ett annat tillfälle eller en hembygdsförening som engageras. Det kan till exempel handla om olika uppträdanden, berättarvandringar, visuell konst med mera. Exakt vad som skall hända bestäms tillsammans med aktörerna under resans gång. Det skall dock gå i kulturens tecken. Området där leden går har en varierande natur med många historiska platser, fornminnesplatser, bruksorter och slott.

För mer information om projektet går det bra att kontakta projektledare Mats Jansson, Nääs Konsthantverk, på telefon: 073-535 28 57