Gröna rum – en naturlig mötesplats

Projektnamn: Gröna rum – en naturlig mötesplats

Projektägare: Råda Församling

Syfte: Råda församling vill tillsammans med andra aktörer i Härryda kommun erbjuda invånarna i Mölnlycke en rekreerande utemiljö. De senaste åren har församlingen märkt en efterfrågan från nya målgrupper som söker en plats för återhämtning i utomhusmiljö, med möjlighet att stärka sin hälsa, såväl den fysiska som själsliga. Redan nu finns ett stort mått av stressrelaterad ohälsa i alla åldersgrupper och samhällsklasser och det finns inget som tyder på att det skulle avta, särskilt inte efter Corona pandemin. Naturens läkekraft är omvittnad. Råda församling har en unik utemiljö som är välbesökt av skolor, föreningsliv, församlingsbor och allmänhet. Ytorna som församlingen förfogar över är stora, men platserna som är anlagda är små i förhållande till den totala utemiljön. Med projektet vill man bredda utbudet av en redan välbesökt samlingsplats i Mölnlycke. Projektet ”Gröna rum – en naturlig mötesplats” vill erbjuda en kravlös mötesplats för rekreation och välbefinnande. I projektet ingår att bygga upp ett växthus, en köksträdgård, en rekreationsplats med sinnenas trädgård och en reflektionsbänk som sedan ska användas i den gröna diakonin. Verksamheten byggs upp genom bred samverkan med Härryda kommun, ideella föreningar på orten och det lokala näringslivet.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta projektledare Malin Hörberg, Råda Församling på telefon 0703-14 46 31