Grön ekonomi inom Göteborgs Insjörike

Projektnamn: Grön ekonomi inom Göteborgs Insjörike 
Projektägare:
Göteborgs Insjörike

Syfte: Projektet syftar till att genom s.k. cirkulär ekonomi skapa förutsättningar för en effektivisering – miljömässig och ekonomisk – i ett antal industri- och företagsområden i våra fyra kommuner. Dessutom vill vi genom projektet stötta och uppmuntra entreprenörskap och företagande kring den s.k. ”gröna ekonomin” och de ”gröna näringarna” för unga vuxna. Kort 

beskrivning av projektets två delar:

1. Cirkulär ekonomi. Hur företag kan samverka i ett geografiskt sammanhängande område kring t ex restprodukter och tjänster.

2. Den andra delen av projektet handlar om företagande och entreprenörskap kring den gröna ekonomin och de gröna näringarna. Denna del av projektet skall fånga upp de individer – speciellt unga vuxna – som bär på affärsidéer kring ovan nämnda temaområden. Projektet kommer att samarbeta med olika organisationer för att genomföra en “entreprenörsutbildning”. Det handlar om kvalificerad affärscoachning, inspirations- och motivationsträffar, workshops och nätverk. Allt för att stödja och utveckla de ungas idéer så att de utvecklas till företag.

Vi ser också synergieffekter av denna del av projektet med den del som handlar om våra industriområden/företagsområden. De individer som blir involverade i vår entreprenörsutbildning kan också få mentorer bland våra företagare och kanske utveckla affärsidéer kring företagens restprodukter.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta Nina Orback på telefon 0793-33 93 37 eller Marianne Sörling på 0701-47 92 01.