Gårdssamverkan och mobilt musteri

Projektnamn: Gårdssamverkan och mobilt musteri
Projektägare: Studiefrämjandet

Syfte: Små företag på landsbygden blir ibland isolerade enheter. Projektet vill därför utarbeta och praktiskt testa en samarbetsmodell för smålantbrukare på landsbygden i Alingsås.

Projektet vill bl a skapa ett ”trygghetsnät och en arbetsgemenskap” för lantbrukarna. Deltagande lantbruk skall på olika sätt stötta varandra för att öka den ekonomiska lönsamheten. Det kan t ex röra sig om att hjälpa varandra med arbete som behöver göras på gårdarna.

Vidare vill man satsa på kompetenshöjning genom studieresor och föreläsningar.

Man kommer också att införskaffa ett mobilt musteri. Ett musteri som hyrs ut till den som vill kan också fungera som ett enkelt första steg till ny företagsamhet på landsbygden, där personer kan prova på att bedriva mustning åt andra.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta projektledare Ylva Lundin på telefon 0709-45 33 33.