Destination Sävelångsbygden

Projektnamn: Destination Sävelångsbygden
Projektägare: Lerums kommun
Syfte: Syftet med projektet är att utveckla Sävelångsbygden till ett hållbart besöksmål.

Området sträcker sig mellan Sävelångens södra och norra spets och involverar orterna Floda, Tollered, Nääs, Norsesund och Öijared.

Projektet vill ta ett helhetsgrepp kring området och skapa en plattform där man samlar de olika aktörerna (offentliga, privata och ideella), kvalitetssäkrar produkterna, jobbar med
paketering, säljer dessa och har en struktur för mottagande. Målet är att skapa ett mer förberett och förfinat besöksmål som leder till fler och nöjdare besökare.

Projektet skall bl a skapa flera besökspaket och även ett antal evenemang.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta Maria Jerenvik på telefon 0702-03 15 36