Destination Jonsered

Projektnamn: Destination Jonsered

Projektägare: Hotell Le Mat Jonsereds fabriker

Syfte: Projektet syftar till att lyfta Jonsered som besöksmål.
Hotell Le Mat Jonsereds fabriker vill genom projektet hjälpa företag och föreningar att samordna aktiviteter och attraktiva besökspaket som ska
erbjudas turister som besöker Jonsered. Målet är att besöksnäringen i Jonsered skall få fler besökare/kunder.

Le Mat tillsammans med samarbetspartners ser en outnyttjad potential i Jonsered kring turism. I området finns vacker natur, två vandringsleder som korsar varandra – Bohus och Gotaleden – samt företag som kan erbjuda turisten upplevelser och evenemang. Därför vill man nu genom projektet stärka samarbetet mellan företag, föreningar och kommun för att etablera Jonsered som attraktiv turistdestination.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta projektsamordnare Pär Olofsson på Le Mat på telefon 0707-55 70 17