Besöksmål Rävlanda

Projektnamn: Besöksmål Rävlanda

Projektägare: Härryda kommun

Syfte: Uppföra ett natur-och kulturcenter på platsen där Rävlanda Trädgård finns belägen idag. Rävlanda trädgård lockar redan idag många besökare som vill besöka en levande trädgård beläget i natursköna omgivningar med möjlighet till lek, vila och promenader på det intilliggande elljusspåret. Natur- och kulturcentret som är inspirerat av Naturvårdsverkets kriterier för “Naturrum” är tänkt att placeras på en gräsyta i trädgården och bestå av ett antal illustrativa tavlor med djur och naturillustrationer som belyser den unika floran, faunan och geografin i området. På natur- och kulturcentret kommer också informationsskyltar att sättas upp om de vandringsleder som finns i området som knyter ihop Rävlanda med Hindås, Hällingsjö och Bollebygd. På det sättet förstärker projektet Rävlanda hed som kluster för upplevelse och information samt stärker ytterligare platsens funktion som mötesplatsen mitt i byn.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta verksamhetschef Annika Gry på telefon 076-649 40 25