Arbete genom Nätverk

Projektnamn: Arbete genom Nätverk

Projektägare: Lerums centrumförening

Syfte: Syftet är att ge kvinnor och män i Lerum bättre förutsättningar att etablera sig, återinträda
eller närma sig arbetsmarknaden. Detta skall ske genom praktik, lärlingsutbildning, nätverk, mentorer och kortare utbildningar för de arbetslösa.

Projektet skall bl. a samverka med fastighetsägare, näringsliv, Lerums kommun, Hjälmareds
folkhögskola, Alingsås sparbank, Länsförsäkringar och Stora Lundby fastighetsförvaltning där de
tre sistnämnda även bidrar med finansiering.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta Marianne Sörling, Lerums
centrumförening, på telefon: 070-147 92 01