Annex till Mjörnbygdens Naturcentrum

Projektnamn: Annex till Mjörnbygdens Naturcentrum
Projektägare
: Mjörnbygdens Naturcentrum

Syfte: Föreningen Mjörnbygdens Naturcentrum har som långsiktigt mål att skapa ett Naturum i Nolhagaparken i Alingsås med tillhörande annex. Ett Naturum fungerar som en port till naturen. I ett Naturum får man veta mer om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format området.

Projektets grundidé är att sprida kunskap om naturen och information om hur den är tillgänglig. Huvudpunkten är den utställningsverksamhet som är tänkt på de olika annexen. Utställningarna kommer att spegla den natur som finns närmast annexet, ofta manifesterat i ett naturreservat.

Annexen syftar till att ge en stor publik möjlighet att informera sig om och skaffa sig kunskaper om naturen i bygden (Alingsås, Lerums, Partille och Härryda kommuner).

För mer information om projektet så går det bra att kontakta Stefan Bydén, Mjörnbygdens Naturcentrum på telefon 0706-72 20 80