Start

Välkommen till Leader Göteborgs Insjörike!

Leader Göteborgs Insjörike har under programperioden 2014-2020 verkat för att finansiera projekt som främjar utveckling i Alingsås, Härryda, Lerum och Partille. Vår finansiering har kommit från de deltagande kommunerna samt Jordbruksverket och EU-kommissionen.

I vårt arbete med lokalt ledd utveckling har vi haft med tre fonder: Jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, socialfonden och regionala utvecklingsfonden. Jordbruksverket har varit förvaltningsmyndighet.

Beviljade projekt

Strategi

Slutkonferens

Om oss

2023-2027