Kalender

Det blir tre ansökningstillfällen våren 2020:

  1. Deadline för ansökan 30 januari (beslut 2 mars)
  2. Deadline för ansökan 12 mars (beslut 20 april)
  3. Deadline för ansökan 22 april (beslut 25 maj)

Vid datum för deadline måste ansökan om stöd vara helt komplett för att komma upp till beslut på styrelsemötet.

OBS! Kontakta alltid Leader-kontoret för ett möte innan ni skriver er ansökan.


Inga Evenemang