Kalender

Styrelsen för Leader Göteborgs Insjörike beviljade den 30 maj medel till tre nya projekt för att utveckla vårt område. Följande projekt beviljades medel:

1. Kunskap, aktivitet, framåt! Kartläggning av arbetsförmåga (KAF)
Projektägare: Samordningsförbundet Insjöriket

2. Rälsen till Reservatet – Railway to Nature
Projektägare: Lerums kommun

3. Pärlor 2.0
Projektägare: Leader Göteborgs Insjörike

Information om projekten finns under fliken ”Beviljade projekt”.

Styrelsen för Leader Göteborgs Insjörike kommer att ha två beslutsmöten under hösten 2018:
den 1 oktober och den 11 december.

Deadline för ansökningar som skall beslutas den 1 oktober är den 30 augusti och den 5 november för de ansökningar som skall beslutas den 11 december.

Vid datum för deadline måste ansökan om stöd vara helt komplett för att komma upp till beslut på styrelsemötet.
OBS! Kontakta alltid Leader-kontoret för ett möte innan ni skriver er ansökan.

Inga Evenemang