Kalender

Deadline för ansökningar som skall beslutas på styrelsens första möte i september månad är den 12 juni.

Vid datum för deadline måste ansökan om stöd vara helt komplett för att komma upp till beslut på styrelsemötet.

Förutom beslutsmötet i september så blir det ytterligare två beslutsmöten under hösten.

Datum för dessa kommer att publiceras här under vecka 22.

OBS! Kontakta alltid Leader-kontoret för ett möte innan ni skriver er ansökan.


Inga Evenemang