Paraply projekt – lokala produkter

Projektnamn: Paraply projekt – lokala produkter

Projektägare: Göteborgs Insjörike

Syfte: Syftet med projektet är att stimulera till nya insatser och ökat nätverkande gällande lokala
produkter.

Detta är ett s.k. ”paraplyprojekt”. Många gånger är det så att föreningar behöver ett mindre stöd
för genomförandet av sin idé och då är det inte lönsamt att ensam söka ett större projekt. Ett
paraplyprojekt med Göteborgs Insjörike som projektägare skapar förutsättningar för fler att
ansöka om mindre stöd.

Under paraplyet finns möjlighet för föreningar att söka stöd för delaktiviteter som skall bidra till:

  • Nya nätverk för marknadsföring och försäljning av lokala produkter
  • Nya nätverk mellan stad och land gällande lokala produkter
  • Nya innovativa koncept inom grön ekonomi och gröna näringar
  • Ökad säljbarhet av lokala produkter

För mer information om projektet så går det bra att kontakta Martin Dahl Leader Göteborgs
Insjörike, tel. 031-44 20 20.