Paraply projekt – hållbar produktion

Projektnamn: Paraply projekt – hållbar produktion

Projektägare: Göteborgs Insjörike

Syfte: Syftet med projektet är kompetenshöjning inom hållbar produktion och att stimulera
företagare att ställa om till en mer hållbar produktion.

Detta är ett s.k. ”paraplyprojekt”. Många gånger är det så att företagare behöver ett mindre stöd
för genomförandet av sin idé och då är det inte lönsamt att ensam söka ett större projekt. Ett
paraplyprojekt med Göteborgs Insjörike som projektägare skapar förutsättningar för fler att
ansöka om mindre stöd.

Under paraplyet finns möjlighet för företag att söka stöd för aktiviteter som skall bidra till:

  • Kompetenshöjning/utbildning inom hållbar produktion
  • Erfarenhetsutbyte med andra områden i Sverige inom hållbar produktion
  • Omställning till hållbar produktion inom exempelvis mat och förnybar energi

För mer information om projektet så går det bra att kontakta Martin Dahl Leader Göteborgs
Insjörike, tel. 031-44 20 20.