LAG-beslut den 10 oktober

Beslutsgruppen för Leader Göteborgs Insjörike beviljade den 10 oktober medel till ett nytt projekt för att utveckla landsbygden inom Leader Göteborgs Insjörike. Projektnamn: Destination Sävelångsbygden Sökande: Lerums kommun Syfte: Syftet med projektet är att utveckla Sävelångsbygden till ett hållbart besöksmål. Området sträcker sig mellan Sävelångens södra och norra spets och involverar orterna Floda, Tollered, Nääs, Norsesund och Öijared. Projektet vill ta ett helhetsgrepp kring området och skapa en plattform där man samlar de olika aktörerna (offentliga, privata och ideella), kvalitetssäkrar produkterna, jobbar med paketering, säljer dessa och har en struktur för mottagande. Målet är att skapa ett mer förberett och
Läs Mer…