LAG-beslut den 11 december

Beslutsgruppen för Leader Göteborgs Insjörike beviljade den 11 december medel till ett nytt projekt för att utveckla landsbygden inom Leader Göteborgs Insjörike. Projektnamn: Hindås dåtid och framtid Sökande: Bygdegårdsföreningen Hindås station Syfte: Projektet syftar till att utveckla Hindås och Hindås station som besöksmål genom att bevara kulturarvsberättelser från Hindås för framtiden så att dessa blir publika och säljbara. Projektet skall bl a arbeta med att: visualisera historik genom insamlat bild- och filmmaterial. Samla och vidareutveckla historien kring ett flertal kulturplatser med hjälp av ny digital teknik så att besökare själva kan välja när de vill ta del av berättelserna. sätta
Läs Mer…