Start

Välkommen till Leader Göteborgs Insjörike!


Leader Göteborgs Insjörike är en ideell förening som har ett allmännyttigt ändamål och som verkar för att finansiera projekt som främjar utvecklingen i Alingsås, Härryda, Lerum och Partille. Vår finansiering kommer från de deltagande kommunerna samt Jordbruksverket och EU-kommissionen.

Till vår verksamhet söker vi nu en eller flera projektledare

Vi söker nu en eller flera projektledare till projektet ”Grön ekonomi inom Göteborgs Insjörike”. Projektet syftar till att genom s.k. cirkulär ekonomi skapa förutsättningar för en effektivisering – miljömässig och ekonomisk – i ett antal industri- och företagsområden i kommunerna Alingsås, Partille, Lerum och Härryda. Dessutom vill vi stötta och uppmuntra entreprenörskap och företagande kring den s.k. ”gröna ekonomin” och de ”gröna näringarna” för unga vuxna.

Läs platsannonsen här!

Strategi

Vill du veta mera om vårt program? Vänligen läs vår utvecklingsstrategi.

Projektidé

Har du en projektidé som du tror skulle kunna passa in i vårt program?

Ansökan

Kontakta alltid Leader-kontoret innan ni börjar skriva er ansökan.

Blanketter, mallar & logo

Här hittar du blanketter, mallar m.m.

Utbildningsmaterial

Här hittar du utbildningsmaterialet.

Broschyr

Ladda gärna ner vår broschyr.