Start

Välkommen till Leader Göteborgs Insjörike!


Leader Göteborgs Insjörike är en ideell förening som har ett allmännyttigt ändamål och som verkar för att finansiera projekt som främjar utvecklingen i Alingsås, Härryda, Lerum och Partille. Vår finansiering kommer från de deltagande kommunerna samt Jordbruksverket och EU-kommissionen.

Lediga tjänster

Vi söker en eller två personer till projektet ”Grön ekonomi inom Göteborgs Insjörike”. Projektet syftar bl a till att genom s.k. cirkulär ekonomi skapa förutsättningar för en effektivisering – miljömässig och ekonomisk – i ett antal industri- och företagsområden i kommunerna Alingsås, Partille, Lerum och Härryda.

Till projektet behöver vi nu en person på timanställning i Härryda och ytterligare en person i Alingsås. Alternativt en person som arbetar i både Härryda och Alingsås. Arbetet innebär att vara ute bland företag samt att samarbeta med olika aktörer. Därför är det viktigt att du gillar och är bra på att utveckla kontakter och att skapa nätverk. Du skall också ha god kunskap om näringslivets villkor. Vi ser gärna också att Du är intresserad och helst också kunnig inom hållbarhetsfrågor. Du är en person som får saker och ting gjorda.

För mer information kontakta Martin Dahl på telefon 0709-96 96 87. Eller e-post martin.dahl(at)goteborgsinsjorike.se

Strategi

Vill du veta mera om vårt program? Vänligen läs vår utvecklingsstrategi.

Projektidé

Har du en projektidé som du tror skulle kunna passa in i vårt program?

Ansökan

Kontakta alltid Leader-kontoret innan ni börjar skriva er ansökan.

Blanketter, mallar & logo

Här hittar du blanketter, mallar m.m.

Utbildningsmaterial

Här hittar du utbildningsmaterialet.

Broschyr

Ladda gärna ner vår broschyr.